หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยวิธีคัดเลือก

SSRU ADMIN
2021-08-18 15:43:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยวิธีคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา