หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเสมือนจริง สำหรับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเสมือนจริง สำหรับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยวิธีคัดเลือก

SSRU ADMIN
2022-09-20 09:30:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเสมือนจริง สำหรับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา