หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าให้บริหารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภานในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2 วงจร พร้อมระบบป้องกันภัยคุม Cyber โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าให้บริหารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภานในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2 วงจร พร้อมระบบป้องกันภัยคุม Cyber โดยวิธีคัดเลือก

SSRU ADMIN
2021-10-20 10:12:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าให้บริหารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภานในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2 วงจร พร้อมระบบป้องกันภัยคุม Cyber โดยวิธีคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา