หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบการเรียนการสอน Hyper-Converged พร้อมอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบการเรียนการสอน Hyper-Converged พร้อมอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

SSRU ADMIN
2022-01-21 16:24:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบการเรียนการสอน Hyper-Converged พร้อมอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา