หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ให้สามารถเชื่อมโยงระบบบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน ระบบวิจัย และระบบประกันคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ให้สามารถเชื่อมโยงระบบบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน ระบบวิจัย และระบบประกันคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SSRU ADMIN
2021-09-22 13:57:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ให้สามารถเชื่อมโยงระบบบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน ระบบวิจัย และระบบประกันคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา