หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างทำความสะอาดและบริเวณคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างทำความสะอาดและบริเวณคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SSRU ADMIN
2021-09-22 14:04:48

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างทำความสะอาดและบริเวณคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา