หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

SSRU ADMIN
2021-09-22 16:29:03

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา