หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาจ้างเช่าใช้บริหารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2 วงจร พร้อมระบบป้องกันภัยคุกคาม Cyber ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเช่าใช้บริหารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2 วงจร พร้อมระบบป้องกันภัยคุกคาม Cyber ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

SSRU ADMIN
2021-09-22 16:32:18

ประกวดราคาจ้างเช่าใช้บริหารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2 วงจร พร้อมระบบป้องกันภัยคุกคาม Cyber ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา