หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ > ประประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบตกแต่งชั้นลอย ศูนย์วิทยบริการ มรภ.สวนสุนันทา โดยวิธีคัดเลือก
ประประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบตกแต่งชั้นลอย ศูนย์วิทยบริการ มรภ.สวนสุนันทา โดยวิธีคัดเลือก

SSRU ADMIN
2021-08-23 15:54:48

ประประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบตกแต่งชั้นลอย ศูนย์วิทยบริการ มรภ.สวนสุนันทา โดยวิธีคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา