หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อาหารและห้องบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)เพื่อการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อาหารและห้องบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)เพื่อการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

SSRU ADMIN
2021-10-26 16:06:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อาหารและห้องบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)เพื่อการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา