หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการบินในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการบินในสถานการณ์ฉุกเฉิน

SSRU ADMIN
2021-09-27 10:29:28

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการบินในสถานการณ์ฉุกเฉิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา