หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์อาหารและห้องบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อการศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์อาหารและห้องบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อการศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

SSRU ADMIN
2021-09-27 10:30:55

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์อาหารและห้องบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อการศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา