หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติแบบจอสัมผัส (Terms of Reference : TOR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติแบบจอสัมผัส (Terms of Reference : TOR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

SSRU ADMIN
2021-09-27 16:01:00

ประกาศขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติแบบจอสัมผัส (Terms of Reference : TOR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา