หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบมี iPad null (Terms of Reference : TOR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบมี iPad null (Terms of Reference : TOR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

SSRU ADMIN
2021-09-27 16:03:38

ประกาศขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบมี iPad null (Terms of Reference : TOR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา