หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลอง จำนวน 2 รายการ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลอง จำนวน 2 รายการ

SSRU ADMIN
2021-09-29 10:39:44

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลอง จำนวน 2 รายการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา