หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบการเรียนการสอน แบบ Hyper-Converged พร้อมระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบการเรียนการสอน แบบ Hyper-Converged พร้อมระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

SSRU ADMIN
2021-09-29 14:19:08

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบการเรียนการสอน แบบ Hyper-Converged พร้อมระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา