หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อุปกรณ์ระบบการเรียนการสอนแบบ Hyper-Converged พร้อมระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อุปกรณ์ระบบการเรียนการสอนแบบ Hyper-Converged พร้อมระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

SSRU ADMIN
2021-09-29 14:20:51

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อุปกรณ์ระบบการเรียนการสอนแบบ Hyper-Converged พร้อมระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา