หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเครื่องทดสอบสมรรถนะการแปลงพลังงานเพื่อการเรียนรู้ขั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเครื่องทดสอบสมรรถนะการแปลงพลังงานเพื่อการเรียนรู้ขั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง

SSRU ADMIN
2021-09-30 14:11:28

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเครื่องทดสอบสมรรถนะการแปลงพลังงานเพื่อการเรียนรู้ขั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา