หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2 วงจร พร้อมระบบป้องกันภัยคุม Cyber มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2 วงจร พร้อมระบบป้องกันภัยคุม Cyber มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

SSRU ADMIN
2021-09-30 17:53:29

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2 วงจร พร้อมระบบป้องกันภัยคุม Cyber มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา