หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภายในอาคารฟื้นฟูสุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภายในอาคารฟื้นฟูสุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin pasadu
2018-05-09 15:59:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภายในอาคารฟื้นฟูสุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม